Avigilon Control Center

Oprogramowanie Avigilon Control Center

 

Platforma Avigilon Control Center (ACC) to łatwe w użyciu oprogramowanie do zarządzania materiałem wideo, które umożliwia zoptymalizowanie sposobu operowania nagraniami wideo w wysokiej rozdzielczości. ACC pozwala na wydajne przechwytywanie i przechowywanie nagrań wideo, zapewniając przy tym inteligentne zarządzanie przepustowością i przestrzenią dyskową przy użyciu innowacyjnej i unikalnej technologii High Definition Stream Management (HDSM).

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono zupełnie nowy sposób monitorowania wideo na żywo za pomocą tzw. Interfejsu Centrum Zainteresowania. Umożliwia on operatorom natychmiastowy wgląd w to, co dzieje się w każdym nadzorowanym obszarze oraz skuteczniejszą selekcję najważniejszych wydarzeń i właściwe reagowanie na te zdarzenia.

Interfejs Centrum zainteresowania

Interfejs Centrum Zainteresowania definiuje na nowo możliwości monitorowania wideo na żywo oraz pomaga podnieść skuteczność pracy operatorów, zapewniając dokładny przegląd zdarzeń rejestrowanych przez wszystkie kamery na danym obiekcie, w tym zdarzenia analizy wideo oraz zdarzenia wykrywania nietypowego ruchu (UMD).

Operatorzy mogą łatwo wyselekcjonować najważniejsze w danej chwili zdarzenia, przeglądając wyświetlane na żywo i nagrane materiały wideo, aby zdecydować, czy niezbędna jest stosowna reakcja.

Technologia Avigilon Appearance Search

Zaawansowana wyszukiwarka wykorzystująca sztuczną inteligencję, która umożliwia operatorom łatwe przeszukanie wielu godzin nagrań z całej monitorowanej lokalizacji i szybką detekcję konkretnej osoby bądź pojazdu.

Określoną osobę lub pojazd można wyszukać wprowadzając opis wyglądu fizycznego lub znajdując przykład na nagranym materiale wideo. Technologia Avigilon Appearance Search™ pozwala radykalnie skrócić czas reakcji na incydenty i podnieść jakość prac operatorów.

Analiza nowej generacji i analiza wideo z autoadaptacją

Korzystając z intuicyjnego interfejsu użytkownika oprogramowania do zarządzania materiałem wideo ACC, można inteligentnie wyświetlać i przeszukiwać zdarzenia analizy oraz alarmy. Zdarzenia rejestrowane w czasie rzeczywistym pozwalają na wykrywanie zmian w scenie i naruszenia reguł oraz powiadamianie o nich operatorów.

Wykrywanie nietypowego ruchu (UMD)

Zaawansowana technologia sztucznej inteligencji, która zapewnia automatyzację monitoringu wizyjnego. Bez żadnych wstępnie zdefiniowanych reguł technologia UMD permanentnie uczy się, jak wygląda typowa aktywność w danej scenie i wykrywa oraz rejestruje wszelkie anomalie w tym zakresie.

Preinstalowane funkcje analizy w serwerach Avigilon Control Center

Korzystając z intuicyjnego interfejsu użytkownika oprogramowania do zarządzania materiałem wideo ACC można wyświetlać i przeszukiwać zdarzenia analizy oraz alarmy. Zdarzenia rejestrowane w czasie rzeczywistym pozwalają na wykrywanie zmian w scenie i naruszenia reguł oraz powiadamianie o nich operatorów.

Interfejs Centrum zainteresowania

Interfejs Centrum Zainteresowania definiuje na nowo możliwości monitorowania wideo na żywo oraz pomaga podnieść skuteczność pracy operatorów, zapewniając dokładny przegląd zdarzeń rejestrowanych przez wszystkie kamery na danym obiekcie, w tym zdarzenia analizy wideo oraz zdarzenia wykrywania nietypowego ruchu (UMD).

Operatorzy mogą łatwo wyselekcjonować najważniejsze w danej chwili zdarzenia, przeglądając wyświetlane na żywo i nagrane materiały wideo, aby zdecydować, czy niezbędna jest stosowna reakcja.

Technologia Avigilon Appearance Search

Zaawansowana wyszukiwarka wykorzystująca sztuczną inteligencję, która umożliwia operatorom łatwe przeszukanie wielu godzin nagrań z całej monitorowanej lokalizacji i szybką detekcję konkretnej osoby bądź pojazdu.

Określoną osobę lub pojazd można wyszukać wprowadzając opis wyglądu fizycznego lub znajdując przykład na nagranym materiale wideo. Technologia Avigilon Appearance Search™ pozwala radykalnie skrócić czas reakcji na incydenty i podnieść jakość prac operatorów.

Analiza nowej generacji i analiza wideo z autoadaptacją

Korzystając z intuicyjnego interfejsu użytkownika oprogramowania do zarządzania materiałem wideo ACC, można inteligentnie wyświetlać i przeszukiwać zdarzenia analizy oraz alarmy. Zdarzenia rejestrowane w czasie rzeczywistym pozwalają na wykrywanie zmian w scenie i naruszenia reguł oraz powiadamianie o nich operatorów.

Wykrywanie nietypowego ruchu (UMD)

Zaawansowana technologia sztucznej inteligencji, która zapewnia automatyzację monitoringu wizyjnego. Bez żadnych wstępnie zdefiniowanych reguł technologia UMD permanentnie uczy się, jak wygląda typowa aktywność w danej scenie i wykrywa oraz rejestruje wszelkie anomalie w tym zakresie.

Preinstalowane funkcje analizy w serwerach Avigilon Control Center

Korzystając z intuicyjnego interfejsu użytkownika oprogramowania do zarządzania materiałem wideo ACC można wyświetlać i przeszukiwać zdarzenia analizy oraz alarmy. Zdarzenia rejestrowane w czasie rzeczywistym pozwalają na wykrywanie zmian w scenie i naruszenia reguł oraz powiadamianie o nich operatorów.

Zaawansowane funkcje oprogramowania Avigilon Control Center

Technologia HDSM

Umożliwia wydajne kompresowanie obrazu z zachowaniem jakości inteligentnie zarządzając przesyłaniem obrazu w systemie Avigilon – do stacji roboczych wysyłane są jedynie żądane fragmenty zarejestrowanego materiału.

Obsługa technologii HDSM SmartCodec™

Funkcjonalność umożliwia automatyczną optymalizację poziomów kompresji dla różnych obszarów. Pozwala to zmniejszyć wykorzystanie przepustowości sieci przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu.

Technologia Avigilon Appearance Search

Funkcjonalność pozwala na szybkie przeszukiwanie nagranego materiału wideo w celu odnalezienia osób lub pojazdów we wszystkich lokalizacjach za pomocą kamer Avigilon z funkcją analizy wideo. Wyszukiwanie osób jest możliwe na podstawie wybranych cech fizycznych, takich jak kolor odzieży, kolor włosów, płeć czy grupa wiekowa. Wyszukiwanie pojazdów jest możliwe na podstawie wybranych cech fizycznych, takich jak kolor i kategoria pojazdu – samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, rower i motocykl.

Eskalacja alarmów

Tworzenie kompletnych, kompleksowych łańcuchów komunikacji na potrzeby monitorowania, przypisywania i potwierdzania alarmów.

Oprogramowanie ACC Mobile

Funkcje powiadomień push o alarmach, wyświetlania wideo na żywo i nagranego, systemu komunikacji audio, nakładek analizy wideo z autoadaptacją, wyzwalania wyjścia cyfrowego oraz sterowania kamerami PTZ dla urządzeń mobilnych z systemami Android™ oraz iOS.

Mechanizm obsługi transakcji

Połączenie materiału wideo z monitoringu (widocznego w czasie rzeczywistym) z danymi transakcji pozwala spełnić najwyższe wymagania wielu branż handlowych i finalnie zredukować liczbę kradzieży.

Inteligentne wyszukiwanie

Zaawansowane narzędzia wyszukiwania pozwalają na szybkie przeszukiwanie nagranego materiału wideo pod kątem ruchu, obecności obiektów sklasyfikowanych (osób lub pojazdów), zmian tła w scenie (przeszukiwanie miniatur) i zdarzeń.

Szczegółowe zarządzanie, monitorowanie i raportowanie stanu i bezpieczeństwa systemu

Szczegółowe raporty pamięci masowej, sieci i ogólnego stanu systemu zapewniają najdłuższy czas pracy w obiektach o znaczeniu krytycznym.

Łatwa instalacja kamer i serwerów

Serwery i kamery typu plug-and-play automatycznie identyfikują się w sieci bez konieczności ich ręcznej konfiguracji lub wyszukiwania.

Skalowalna integracja z systemami zewnętrznymi

Architektura rozproszona oferuje interfejsy API oparte na technologii .NET i REST, które umożliwiają łatwą integrację z innymi systemami, na przykład kontroli dostępu czy zarządzania budynkiem a także platformą Venom PSIM.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR)

Mechanizm analityczny LPR drugiej generacji z łatwą konfiguracją i ulepszoną dokładnością umożliwiającą szybszą reakcję. Po wykryciu tablicy z jednej z wielu list możliwe jest wyzwolenie predefiniowalnych reguł ACC.

Oprogramowanie VMS zgodne z profilami S i T standardu ONVIF®

Avigilon gwarantuje możliwość współdziałania między urządzeniami do monitoringu opartymi na protokole IP i spełniającymi wymagania standardu ONVIF, niezależnie od producenta.

Współdziałanie ACM-ACC

System Access Control Manager (ACM) odbiera, przetwarza i reaguje na zdarzenia systemu ACM™ powiązane np. z drzwiami lub skojarzone z wejściem sprzętowym, umożliwiając operatorom otwieranie drzwi bezpośrednio w widoku z kamery. Weryfikacja tożsamości umożliwia użytkownikom dynamiczne wyświetlanie danych uwierzytelniających systemu ACM na obrazie z kamery. Funkcja wyszukiwania osób pozwala użytkownikom na wizualną weryfikację zdarzeń oraz inicjowanie wyszukiwani modułu Avigilon Appearance Search.

Wykrywanie nietypowego ruchu (UMD)

Technologia UMD umożliwia szybkie przeszukiwanie materiału wideo i ma za zadanie zredukowanie czasu wyszukiwania poprzez zawężenie tysięcy potencjalnych zdarzeń do zaledwie kilku. Pozwala ona operatorom skupić uwagę wyłącznie na tych nagraniach wideo, które wymagają dokładniejszego zbadania.

Jasna i ciemna wersja interfejsu użytkownika

Aby ułatwić korzystanie z oprogramowania w różnych środowiskach pracy i warunkach oświetleniowych, istnieje możliwość wyboru jasnego lub ciemnego motywu interfejsu użytkownika.

Zaawansowane funkcje oprogramowania Avigilon Control Center

Technologia HDSM

Umożliwia wydajne kompresowanie obrazu z zachowaniem jakości inteligentnie zarządzając przesyłaniem obrazu w systemie Avigilon – do stacji roboczych wysyłane są jedynie żądane fragmenty zarejestrowanego materiału.

Obsługa technologii HDSM SmartCodec™

Funkcjonalność umożliwia automatyczną optymalizację poziomów kompresji dla różnych obszarów. Pozwala to zmniejszyć wykorzystanie przepustowości sieci przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu.

Technologia Avigilon Appearance Search

Funkcjonalność pozwala na szybkie przeszukiwanie nagranego materiału wideo w celu odnalezienia osób lub pojazdów we wszystkich lokalizacjach za pomocą kamer Avigilon z funkcją analizy wideo. Wyszukiwanie osób jest możliwe na podstawie wybranych cech fizycznych, takich jak kolor odzieży, kolor włosów, płeć czy grupa wiekowa. Wyszukiwanie pojazdów jest możliwe na podstawie wybranych cech fizycznych, takich jak kolor i kategoria pojazdu – samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, rower i motocykl.

Eskalacja alarmów

Tworzenie kompletnych, kompleksowych łańcuchów komunikacji na potrzeby monitorowania, przypisywania i potwierdzania alarmów.

Oprogramowanie ACC Mobile

Funkcje powiadomień push o alarmach, wyświetlania wideo na żywo i nagranego, systemu komunikacji audio, nakładek analizy wideo z autoadaptacją, wyzwalania wyjścia cyfrowego oraz sterowania kamerami PTZ dla urządzeń mobilnych z systemami Android™ oraz iOS.

Mechanizm obsługi transakcji

Połączenie materiału wideo z monitoringu (widocznego w czasie rzeczywistym) z danymi transakcji pozwala spełnić najwyższe wymagania wielu branż handlowych i finalnie zredukować liczbę kradzieży.

Inteligentne wyszukiwanie

Zaawansowane narzędzia wyszukiwania pozwalają na szybkie przeszukiwanie nagranego materiału wideo pod kątem ruchu, obecności obiektów sklasyfikowanych (osób lub pojazdów), zmian tła w scenie (przeszukiwanie miniatur) i zdarzeń.

Szczegółowe zarządzanie, monitorowanie i raportowanie stanu i bezpieczeństwa systemu

Szczegółowe raporty pamięci masowej, sieci i ogólnego stanu systemu zapewniają najdłuższy czas pracy w obiektach o znaczeniu krytycznym.

Łatwa instalacja kamer i serwerów

Serwery i kamery typu plug-and-play automatycznie identyfikują się w sieci bez konieczności ich ręcznej konfiguracji lub wyszukiwania.

Skalowalna integracja z systemami zewnętrznymi

Architektura rozproszona oferuje interfejsy API oparte na technologii .NET i REST, które umożliwiają łatwą integrację z innymi systemami, na przykład kontroli dostępu czy zarządzania budynkiem a także platformą Venom PSIM.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR)

Mechanizm analityczny LPR drugiej generacji z łatwą konfiguracją i ulepszoną dokładnością umożliwiającą szybszą reakcję. Po wykryciu tablicy z jednej z wielu list możliwe jest wyzwolenie predefiniowalnych reguł ACC.

Oprogramowanie VMS zgodne z profilami S i T standardu ONVIF®

Avigilon gwarantuje możliwość współdziałania między urządzeniami do monitoringu opartymi na protokole IP i spełniającymi wymagania standardu ONVIF, niezależnie od producenta.

Współdziałanie ACM-ACC

System Access Control Manager (ACM) odbiera, przetwarza i reaguje na zdarzenia systemu ACM™ powiązane np. z drzwiami lub skojarzone z wejściem sprzętowym, umożliwiając operatorom otwieranie drzwi bezpośrednio w widoku z kamery. Weryfikacja tożsamości umożliwia użytkownikom dynamiczne wyświetlanie danych uwierzytelniających systemu ACM na obrazie z kamery. Funkcja wyszukiwania osób pozwala użytkownikom na wizualną weryfikację zdarzeń oraz inicjowanie wyszukiwani modułu Avigilon Appearance Search.

Wykrywanie nietypowego ruchu (UMD)

Technologia UMD umożliwia szybkie przeszukiwanie materiału wideo i ma za zadanie zredukowanie czasu wyszukiwania poprzez zawężenie tysięcy potencjalnych zdarzeń do zaledwie kilku. Pozwala ona operatorom skupić uwagę wyłącznie na tych nagraniach wideo, które wymagają dokładniejszego zbadania.

Jasna i ciemna wersja interfejsu użytkownika

Aby ułatwić korzystanie z oprogramowania w różnych środowiskach pracy i warunkach oświetleniowych, istnieje możliwość wyboru jasnego lub ciemnego motywu interfejsu użytkownika.

Skontaktuj się z nami!