Systemy klasy PSIM stosowane są obecnie na coraz większej liczbie obiektów

RYNKI VENOM PSIM Platform

Zobacz niżej wybrane z nich
Przejdź do formularza

Transport publiczny

Ochrona obiektów transportu publicznego jest integralną częścią bezpieczeństwa każdego pasażera

Szeroki wachlarz technologii obecnie stosowanych na lotniskach i dworcach kolejowych może stać się przytłaczający, jeśli nie będzie skutecznie zarządzany.

Począwszy od systemów detekcji obwodowej, poprzez systemy CCTV z analizą obrazu po kontrolę dostępu i system antywłamaniowy, systemy LPR, technologie wykrywania dronów oraz inne systemy – wszystkie one generują ogromne ilości danych.

Dlatego inteligentne połączenie tych systemów jest najlepszym sposobem aktywnego zarządzania ryzykiem i zmniejszenia skutków potencjalnych zdarzeń.

Infrastruktura krytyczna

Energia, media i komunikacja mają kluczowe znaczenie w każdym aspekcie życia każdego z nas.

Wszyscy jesteśmy uzależnieni od nieprzerwanych dostawach wody, elektryczności, gazu, paliwa do pojazdów i systemów komunikacyjnych.

Dostawcy tych mediów zmuszeni są inwestować w procesy bezpieczeństwa, technologię i wykwalifikowany personel, aby zapewnić ochronę świadczonych przez siebie usług przed szeregiem zagrożeń, takich jak kradzież, wandalizm oraz terroryzm.

Wydobycie maksymalnej wartości z już poczynionych inwestycji w bezpieczeństwo jest kluczem do radzenia sobie z rosnącymi zagrożeniami i optymalizacji budżetów przeznaczanych na bezpieczeństwo.

Integracja i inteligentne wykorzystanie skorelowanych danych może prowadzić do większej automatyzacji procesów, optymalnego wykorzystania personelu i efektywnego wykorzystania zdalnego monitorowania obiektów, dzięki zastosowaniu platformy VENOM integrującej wszystkie te istotne systemy.

Przedsiębiorstwa korporacyjne

Ograniczanie zagrożeń dla ludzi, mienia, infrastruktury i danych przy jednoczesnym zarządzaniu kosztami to złożone wyzwanie dla współczesnych korporacji

Szacuje się, że liczba podłączonych czujników przekroczy 300 miliardów do 2021 roku, a branża bezpieczeństwa wydaje około 2,7 miliarda dolarów rocznie na badania i rozwój.

Pomagamy organizacjom we wdrażaniu nowych technologii, które pomagają zarządzać zagrożeniami bezpieczeństwa w całym przedsiębiorstwie.

Rozumiemy ogromne ilości danych wytwarzanych przez te systemy, zachowując jednocześnie optymalną kontrolę operacji bezpieczeństwa.

Scentralizowane zarządzanie lokalną, krajową i globalną infrastrukturą zabezpieczeń i kontrola nad nią może wspierać ograniczanie ryzyka i zwiększać efektywność zarządzania bezpieczeństwem.

Sektor finansowy

Zapewnienie bezpieczeństwa personelu, klientów, majątku oraz infrastruktury to najważniejsze wyzwanie dla całego sektora finansów

Szeroki zakres środowisk, w których działają bankowość i finanse, wymaga elastycznych systemów, które można dostosować do nowych technologii i współczesnych wymagań.

Siedziby korporacji finansowych, oddziały detaliczne, sieci bankomatów, kasy i centra danych – wszystkie mają różne wymagania dotyczące zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa.

Zarządzanie różnorodną infrastrukturą, obiektami i technologiami, w połączeniu z wyzwaniami związanymi ze złożonymi procesami obsługi alarmów i wymaganiami dotyczącymi raportowania, może wpływać na koszty, wydajność i zgodność.

VENOM PSIM platform jest wykorzystywana przez wiele instytucji finansowych, co zapewnia nam cenny wgląd w specyficzne wyzwania napotkane podczas integracji różnych systemów i agregowania kluczowych danych w celu wspierania podejmowania właściwych decyzji.

Służby mundurowe

Pomagamy instytucjom mundurowym zapewniając im integrację wykorzystywanych systemów oraz zwiększając świadomość sytuacyjną gwarantując szybkie reagowanie.

Pozyskiwanie danych, świadomość sytuacyjna oraz szybkie i skuteczne wspomaganie decyzji mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa fizycznego i skuteczności działania operacyjnego instytucji mundurowych.

Mając za zadanie ochronę wielu aktywów materialnych oraz ludzkich, muszą szybko i dokładnie oceniać oraz odpowiednio reagować na incydenty zgodnie z ustalonymi zasadami i procedurami operacyjnymi, w każdych warunkach zagrożenia.

Ich wyzwaniem jest analiza, korelacja i zarządzanie ogromnymi ilościami danych, które dostarczają dzisiejsze technologie bezpieczeństwa, a VENOM PSIM Platform im to zapewnia.

Bezpieczne miasta

Zapewniamy spójne podejście do tworzenia systemów bezpiecznych miast, które gwarantuje wydajność i lepsze parametry skuteczności miejskich systemów bezpieczeństwa.

VENOM PSIM Platform służy do integracji i agregowania wielu danych pochodzących z różnych systemów bezpieczeństwa aglomeracji miejskich.

Zapewniamy cenny materiał w czasie rzeczywistym pomagający i wspierający właściwe podejmowanie decyzji, dzięki dokładnej agregacji i wizualizacji danych podczas różnego rodzaju zdarzeń.

Skontaktuj się z nami!