Sztuczna inteligencja i analiza obrazów wideo

Inteligentne algorytmy analizy

Innowacyjny system interpretacji zachowań na żywo wykorzystujący sztuczną inteligencję oraz technologie analizy obrazu do oceny, jakie zdarzenia są istotne z punktu widzenia użytkownika i powinny zostać natychmiast wykryte

Podejrzane przemieszczanie się osób
15:12 Kamera 064

Nowa generacja rozwiązań do analizy obrazu wideo od firmy Avigilon

Rozbudowane narzędzia klasyfikacji obiektów i dokładniejsze wykrywanie w miejscach zatłoczonych umożliwiają skupienie uwagi na najważniejszych szczegółach, dzięki czemu szybciej je wykrywasz, weryfikujesz i na nie reagujesz.

Analiza obrazu wideo z autoadaptacją

Nikt nie jest w stanie obserwować na żywo obrazów z wielu kamer jednocześnie – dlatego rozwiązania analizy obrazu wideo z autoadaptacją firmy Avigilon pozwalają monitorować dany obszar przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Algorytmy te służą do dokładnego rozpoznawania ruchu osób i pojazdów z identyfikacją anomalii dla danego miejsca. Zdolność stałej adaptacji pozwala ograniczyć liczbę wyników fałszywie dodatnich alarmów i dostarczać wyłącznie istotne powiadomienia.

Appearance Search od firmy Avigilon

Wykorzystaj możliwości wyszukiwarek używających sztucznej inteligencji, które w znacznym stopniu skracają czas reakcji na zdarzenia. Umożliwiają łatwe i szybkie przeszukiwanie materiału wideo w celu zlokalizowania określonych osób i pojazdów na terenie całego analizowanego obszaru.

Technologia Appearance Search™ od firmy Avigilon jest kompatybilna z wszystkimi kamerami analizującymi obraz wideo, dzięki czemu właściwie identyfikuje, rejestruje i klasyfikuje obrazy wideo oraz umożliwia skuteczne wyszukiwanie.

Unusual Motion Detection

Łatwe przeszukiwanie wielu godzin nagrań pozwala wykryć zdarzenia, które w zwykłych okolicznościach mogłyby zostać pominięte. Bez korzystania ze wstępnie zdefiniowanych ustawień i konfiguracji, technologia Unusual Motion Detection korzysta ze sztucznej inteligencji, aby „uczyć się” jak wygląda typowa dla sceny aktywność oraz wykrywać i oznaczać niestandardowy ruch w celu ostatecznej weryfikacji przez użytkownika.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR) automatycznie analizuje informacje zawarte na tablicach rejestracyjnych pojazdów, porównując je z danymi otrzymywanymi na żywo, jak również zarejestrowanymi obrazami wideo. Pozwala tworzyć i importować wiele list z tablicami rejestracyjnymi pojazdów i odbierać natychmiastowe powiadomienia alarmowe, gdy wykryte zostanie dopasowanie danej tablicy do bazy. Technologia pozwala również na szybkie przeszukiwanie i znajdowanie określonych tablic rejestracyjnych w celu przeprowadzenia dokładnej weryfikacji.

Nowa generacja rozwiązań do analizy obrazu wideo od firmy Avigilon

Rozbudowane narzędzia klasyfikacji obiektów i dokładniejsze wykrywanie w miejscach zatłoczonych umożliwiają skupienie uwagi na najważniejszych szczegółach, dzięki czemu szybciej je wykrywasz, weryfikujesz i na nie reagujesz.

Analiza obrazu wideo z autoadaptacją

Nikt nie jest w stanie obserwować na żywo obrazów z wielu kamer jednocześnie – dlatego rozwiązania analizy obrazu wideo z autoadaptacją firmy Avigilon pozwalają monitorować dany obszar przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Algorytmy te służą do dokładnego rozpoznawania ruchu osób i pojazdów z identyfikacją anomalii dla danego miejsca. Zdolność stałej adaptacji pozwala ograniczyć liczbę wyników fałszywie dodatnich alarmów i dostarczać wyłącznie istotne powiadomienia.

Appearance Search od firmy Avigilon

Wykorzystaj możliwości wyszukiwarek używających sztucznej inteligencji, które w znacznym stopniu skracają czas reakcji na zdarzenia. Umożliwiają łatwe i szybkie przeszukiwanie materiału wideo w celu zlokalizowania określonych osób i pojazdów na terenie całego analizowanego obszaru.

Technologia Appearance Search™ od firmy Avigilon jest kompatybilna z wszystkimi kamerami analizującymi obraz wideo, dzięki czemu właściwie identyfikuje, rejestruje i klasyfikuje obrazy wideo oraz umożliwia skuteczne wyszukiwanie.

Unusual Motion Detection

Łatwe przeszukiwanie wielu godzin nagrań pozwala wykryć zdarzenia, które w zwykłych okolicznościach mogłyby zostać pominięte. Bez korzystania ze wstępnie zdefiniowanych ustawień i konfiguracji, technologia Unusual Motion Detection korzysta ze sztucznej inteligencji, aby „uczyć się” jak wygląda typowa dla sceny aktywność oraz wykrywać i oznaczać niestandardowy ruch w celu ostatecznej weryfikacji przez użytkownika.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR) automatycznie analizuje informacje zawarte na tablicach rejestracyjnych pojazdów, porównując je z danymi otrzymywanymi na żywo, jak również zarejestrowanymi obrazami wideo. Pozwala tworzyć i importować wiele list z tablicami rejestracyjnymi pojazdów i odbierać natychmiastowe powiadomienia alarmowe, gdy wykryte zostanie dopasowanie danej tablicy do bazy. Technologia pozwala również na szybkie przeszukiwanie i znajdowanie określonych tablic rejestracyjnych w celu przeprowadzenia dokładnej weryfikacji.

Skontaktuj się z nami!