Otwarta platforma

Physical Security Information Management

VENOM PSIM

Dlaczego Venom

  • VENOM to unikalny na rynku całkowicie polski system PSIM najwyższej klasy w bardzo atrakcyjnej formie budżetowej oraz licencyjnej
  • System został wdrożony na wielu obiektach infrastruktury krytycznej, corocznie przybywa szereg nowych realizacji plasując platformę VENOM w ekskluzywnym gronie najbardziej docenianych przez światowy rynek tego typu produktów 
  • Elastyczne licencjonowanie, które w odróżnieniu od innych platform tego typu, daje użytkownikowi komfort i przejrzystość kosztów na etapie wdrożenia, ale także podczas rozbudowy systemu
  • Skalowalność funkcjonalna i modułowa – możliwość rozbudowy o nowe integrowane systemy na każdym etapie
  • Wsparcie i wdrożenie realizowane przez inżynierów z Polski
  • Bezkonkurencyjne koszty wdrożenia i utrzymania w porównaniu z innymi platformami PSIM na polskim rynku
  • Dopasowanie produktu pod wymagania polskiego rynku
  • Radykalny wzrost wydajności zarządzania bezpieczeństwem obiektów i obszarów
  • Wysoka elastyczność w zakresie konfiguracji interfejsu pod wymagania klienta

Zobacz jak wygląda nowoczesne centrum zarządzania z wykorzystaniem platformy VENOM

Kluczowe funkcjonalności

Agregacja wielu danych

ANALIZA I KORELACJA POZYSKANYCH DANYCH

WERYFIKACJA INFORMACJI Z WIELU ŹRÓDEŁ

REAKCJA

ROZWIĄZANIE - PROCEDURY

RAPORTOWANIE DZIAŁAŃ I REAKCJI

Identyfikacja i zarządzanie

Platforma VENOM pozwala identyfikować, zarządzać, mierzyć i minimalizować różnego typu zagrożenia związane z bezpieczeństwem oraz odpowiednio wcześnie im zapobiegać. System jest zaprojektowany tak, aby bez technicznych ograniczeń zapewnić przejrzyste i płynne wdrożenie procesów i polityki bezpieczeństwa na różnego typu obiektach i nadzorowanych obszarach. Dzięki funkcji agregacji i analizie wrażliwych danych z różnych systemów, dostarczonych i zarządzanych przez platformę PSIM, użytkownicy mogą w czasie rzeczywistym reagować na ewentualne zagrożenia i eskalować proces takiej reakcji, planować działania oraz stale poprawiać efektywność operacyjną związaną z bezpieczeństwem.

Procedury

System Venom zapewnia elastyczny system procedur postępowania dla Operatorów. Użytkownik sam określa, które zdarzenia (lub korelacja zdarzeń) wymagają rozpoczęcia dedykowanej procedury. Każda procedura może się składać z dowolnej liczby kroków, a każdy krok może być różnego typu: polecenie, pytanie, akcja. Dla administratora przewidziane jest intuicyjne narzędzie do samodzielnego zarządzania procedurami.

Neutralność

Dzięki platformie VENOM możliwe jest wykorzystanie wszystkich dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę systemów bezpieczeństwa, bez potrzeby ich wymiany podyktowanej wdrożeniem nowej platformy.

W sposób bezszwowy i inteligentny platforma VENOM integruje istniejące technologie z nowymi systemami, z wykorzystaniem jednego, skalowalnego interfejsu komunikacji.

Otwarta architektura standardu PSIM pozwala na integrację każdego urządzenia/urządzeń bez względu na producenta, przy jednoczesnej ich kontroli z poziomu jednej aplikacji jaką jest VENOM PSIM Platform.

Integracja

Systemy typu PSIM powinny integrować urządzenia producentów trzecich tak, by stworzyć jednolitą całość. Metodologia integracji VENOM PSIM Platform pozwala na wysoki poziom integracji i wizualizacji z każdym systemem bezpieczeństwa czy dowolnym urządzeniem zewnętrznym.

Wdrożenie

Wdrożenie platformy VENOM opiera się zawsze na przemyślanych i zindywidualizowanych krokach. Proces wdrożenia systemu VENOM PSIM jest jednym z najważniejszych etapów, wieńczących wspólną pracę z użytkownikiem końcowym nad stworzeniem dedykowanego dla niego systemu integrującego. Cały proces wdrożenia realizowany jest przez polskich inżynierów z dbałością o każdy szczegół, a po jego zakończeniu czuwają oni nad dalszym prawidłowym funkcjonowaniem systemu Venom PSIM.

Przykłady zintegrowanych dostawców

Identyfikacja i zarządzanie

Platforma VENOM pozwala identyfikować, zarządzać, mierzyć i minimalizować różnego typu zagrożenia związane z bezpieczeństwem oraz odpowiednio wcześnie im zapobiegać. System jest zaprojektowany tak, aby bez technicznych ograniczeń zapewnić przejrzyste i płynne wdrożenie procesów i polityki bezpieczeństwa na różnego typu obiektach i nadzorowanych obszarach. Dzięki funkcji agregacji i analizie wrażliwych danych z różnych systemów, dostarczonych i zarządzanych przez platformę PSIM, użytkownicy mogą w czasie rzeczywistym reagować na ewentualne zagrożenia i eskalować proces takiej reakcji, planować działania oraz stale poprawiać efektywność operacyjną związaną z bezpieczeństwem.

Procedury

System Venom zapewnia elastyczny system procedur postępowania dla Operatorów. Użytkownik sam określa, które zdarzenia (lub korelacja zdarzeń) wymagają rozpoczęcia dedykowanej procedury. Każda procedura może się składać z dowolnej liczby kroków, a każdy krok może być różnego typu: polecenie, pytanie, akcja. Dla administratora przewidziane jest intuicyjne narzędzie do samodzielnego zarządzania procedurami.

Neutralność

Dzięki platformie VENOM możliwe jest wykorzystanie wszystkich dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę systemów bezpieczeństwa, bez potrzeby ich wymiany podyktowanej wdrożeniem nowej platformy.

W sposób bezszwowy i inteligentny platforma VENOM integruje istniejące technologie z nowymi systemami, z wykorzystaniem jednego, skalowalnego interfejsu komunikacji.

Otwarta architektura standardu PSIM pozwala na integrację każdego urządzenia/urządzeń bez względu na producenta, przy jednoczesnej ich kontroli z poziomu jednej aplikacji jaką jest VENOM PSIM Platform.

Integracja

Systemy typu PSIM powinny integrować urządzenia producentów trzecich tak, by stworzyć jednolitą całość. Metodologia integracji VENOM PSIM Platform pozwala na wysoki poziom integracji i wizualizacji z każdym systemem bezpieczeństwa czy dowolnym urządzeniem zewnętrznym.

Wdrożenie

Wdrożenie platformy VENOM opiera się zawsze na przemyślanych i zindywidualizowanych krokach. Proces wdrożenia systemu VENOM PSIM jest jednym z najważniejszych etapów, wieńczących wspólną pracę z użytkownikiem końcowym nad stworzeniem dedykowanego dla niego systemu integrującego. Cały proces wdrożenia realizowany jest przez polskich inżynierów z dbałością o każdy szczegół, a po jego zakończeniu czuwają oni nad dalszym prawidłowym funkcjonowaniem systemu Venom PSIM.

Przykłady zintegrowanych dostawców

Skontaktuj się z nami!